Bierzmowanie

12 maja 2022 roku w naszej parafii miał miejsce Sakrament Bierzmowania, do którego przystąpiło 60 młodych ludzi. Szafarzem sakramentu był bp Damian Muskus, który w kazaniu zachęcał młodzież, aby ich wiara była coraz głębsza, do tego stopnia, że mają być gotowi oddać życie za Jezusa i Kościół. Sakrament bierzmowania to wstęp do dojrzałego wyznawania wiary, o którą powinni zabiegać już sami. Przyjmując ten sakrament potwierdzili chęć bycia w Kościele i trwać w Bogu.

Życzymy zatem, aby ten sakrament umocnił działanie Ducha Świętego w każdym bierzmowanym, a Chrystus stanął na pierwszym miejscu ich życia.