Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny, ze względu na dużą ilość par.

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na to spotkanie należy przynieść:

– Dowody osobiste.

– Metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).

– Metryki bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).

– Indeksy katechizacji lub świadectwa ukończenia nauki religii.

– W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

– Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie).

– Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy).

– zezwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa z parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej, gdy oboje są spoza tutejszej parafii.