Historia Parafii

_MG_5494

Początki Parafii Świętego Brata Alberta sięgają lat 80-tych ubiegłego stulecia.

Początkowo powstał, staraniem proboszcza parafii św. Katarzyny ks. Prałata Mieczysława Łukaszczyka, dom katechetyczny, w którym miała być prowadzona katecheza ze Szkoły Podstawowej nr 4 i 10 oraz młodzieży.

W wyniku starań ks. Proboszcza i parafian od 1988 roku Kuria metropolitarna uczyniła to miejsce ośrodkiem duszpasterskim, wyodrębnionym z Parafii św.Katarzyny i przydzieliła księdza do pracy z zamieszkaniem w nowo powstałym budynku katechetycznym.

Mocą dekretu w dniu 8 IX 1991 roku Ks. Kardynał Franciszek Macharski przemianował duszpasterstwo w odrębną parafię, Do nowo powstałej parafii należą osiedla: Niwa, Nowe, Buflak, Potok, część ulicy Klikuszówka, część ulicy Krakowskiej.

Do budowy kościoła, parafianie przystąpili po uprzednim przygotowaniu planów, częściowym nagromadzeniu materiałów budowlanych, otrzymanej zgody z Urzędu Miasta oraz Kurii metropolitarnej w Krakowie w dniu 31 V 1994 roku. W tym też roku zostały złożone fundamenty pod świątynię. W następnym roku przy ogromnej mobilizacji parafian powstał kościół bez wieży, przykryty istniejącym dachem. W takim też kościele, ku wielkiej radości parafian, została odprawiona pierwsza Msza św. w noc wigilijną – Pasterkę.

W 1996 roku prowadzone były prace wewnątrz kościoła oraz rozpoczęta i zakończona budowa wieży.

Uwieńczeniem zakończenia prac budowy nowej świątyni był dzień 14 Xii 1997 roku, w którym to J.E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonał poświęcenia nowego kościoła. Od tego dnia już codziennie sprawowana jest Święta Liturgia i udzielane sakramenty,

W następnych latach świątynia była wyposażona w ołtarz, ambonkę, ławki, stacje Drogi Krzyżowej, dzwony, obrazy.

Uroczystej konsekracji kościoła dokonał w Roku Wielkiego Jubileuszu – Ks. Kardynał Franciszek Macharski dnia 8 VII 2000 roku.

Kościół powstał dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian. Wszystkie prace przy budowie były wykonane przez parafian.

Kościół powstał według projektu inż. Architekta Jerzego Głodkiewicza z Nowego Targu, przy współpracy inż. Konstruktora Eugeniusza Fąfrowicza, inż. Pawła Fryźlewicza. Prace budowlane nadzorował technik budowlany Andrzej Kempy. Dzieło powstało za bytności ks. Franciszka Rembiesy, pierwszego proboszcza Parafii Świętego Brata Alberta, Otoczenie kościoła łącznie z ogrodzeniem było wykonane w 1998 roku.