Wspólnota czytania Pisma Świętego


To wspólnota założona do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w środę po Mszy Świętej wieczornej na plebani. Wspólnota rozważa dany fragment Pisma Świętego i stara się zrozumieć co Bóg ma do powiedzenia, co chce im przekazać. Na wspólnotę zapraszamy wszystkich parafian, którzy chcieli by jeszcze bardziej pogłębić swoją wiarę i zbliżyć się do Boga. Wspólne czytanie Słowa Bożego zawsze sprawia, że możemy siebie nawzajem ubogacić, bo przecież druga osoba, może mi pokazać to Słowo całkowicie inaczej niż ja Je rozumiem.