Nabożeństwa Różańcowe w intencji ustania epidemii

Od niedzieli 29 marca 2020 roku, w naszej parafii rozpoczęły się Nabożeństwa Różańcowe, których intencją jest wyproszenie potrzebnych łask dla całej Ojczyzny w walce z epidemią oraz jej skutkami. Codziennie od 20:30 duszpasterze gromadzą się w kościele, aby przy Najświętszym Sakramencie prosić Boga o błogosławieństwo dla całej naszej parafii a także tych, którzy łączą się za pośrednictwem Internetu, bowiem każde nabożeństwo jest transmitowane przez środki masowego przekazu. Maryja, kiedy objawiła się dzieciom w Fatimie, powiedziała im, aby ludzie odmawiali różaniec i czynili pokutę. Idąc zatem za tym wezwaniem chcemy też prosić Maryję, jako naszą Matkę, do wstawiennictwa za nami, za swoimi dziećmi. Zapraszamy zatem wszystkich, szczególnie parafian, aby gromadzili się w swoich domach na wspólnej modlitwie Różańcowej za pośrednictwem Internetu. Na koniec każdego nabożeństwa udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, i chodzić nie ma wtedy wiernych w Kościele, to jednak dotyka ono każdą rodzinę naszej parafii i tych, którzy się z nami łączą.