Chrzest Święty

Chrzest Święty

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w trzecia niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 11:00. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest do ustalenia inny termin. Dziecko do chrztu mogą zgłaszać tylko jego rodzice (ojciec lub matka) albo jego prawni opiekunowie, którzy przedstawiają w kancelarii parafialnej:

– Akt urodzenia dziecka z USC.

– Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres
zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i
miejsce urodzenia, datę i parafię zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

– Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa z USC, jeśli rodzice dziecka mają tylko ślub cywilny,

– Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz adres
zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z
parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są
praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę (mogą je dostarczyć do
zakrystii w dniu chrztu, przed Mszą św.).

– Pisemne zezwolenia na chrzest dziecka od własnego ks. proboszcza, jeśli jego rodzice mieszkają poza naszą parafią